Krop og lederskab i professionel praksis

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Helle Winther

Helle Winther er lektor, ph.d. i bevægelsespsykologi og dans ved Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet.

Hun underviser og forsker i bevægelsespsykologi, dans og kroppens sprog i professionel praksis. Hun har i mange år arbejdet med efter-videreuddannelse af mangfoldige professioner herunder bevægelsesundervisere, lærere, sygeplejersker og ledere. 

Hendes forskning om krop og lederskab har også bidraget til udvikling af professionsuddannelserne.

Helle Winther tager desuden aktivt del i innovative internationale forskningsnetværk inden for især dans, ledelse og danseterapi.

Introduktion til foredraget

Kroppens sprog har stor betydning for nærvær, kontakt og lederskab i professionel praksis.

Kroppen taler også i de stille øjeblikke.

Derfor er det vigtigt, at den professionelle kan se, læse og mærke det kropslige sprog.

For lederskab kan både mærkes og udtrykkes igennem kroppen.

Eftermiddagens foredrag har fokus på, hvordan øget opmærksomhed på heartful presence og kroppens sprog kan understøtte den professionelle i at kunne mærke sig selv – for at kunne lede, guide og coache andre.

Foredraget udformer sig som et kalejdoskop af forskningsbaseret teori, guidede øvelser og hverdagsnære dialoger, der kan inspirere din egen professionelle praksis.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.