At uddanne i læge-patientkommunikation

Fra færdighedstræning til en mere coachende tilgang

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Camilla Thamdrup

Camilla Thamdrup er kandidat i kommunikation og psykologi samt master i organisatorisk coaching og læring. Hun har desuden en baggrund som skuespiller, og har i mange år været optaget af inddragelse af dramainspirerede metoder til at skabe læring. Camilla Thamdrup arbejder til daglig som kursusleder i Region Hovedstaden, hvor hun er ansvarlig for en række obligatoriske kurser i patientkommunikation for hhv. medicinstuderende og yngre læger.

Introduktion til foredraget

Mange patienter og pårørende har desværre mødt læger, hvis kommunikation er blevet oplevet som fx ufølsom og paternalistisk uden meget sans for at lytte eller fange cues fra patienten.

Gennem de sidste 20 år er der, som i det øvrige samfund, sket en udvikling, hvor borgerinddragelse og dialog er kommet i fokus.

I uddannelsen af læger på såvel præ- som postgraduat niveau er undervisning i kommunikation i dag en del af det formelle curriculum. Medicinstuderende og yngre læger deltager i en række obligatoriske kurser, ligesom de formelt set træner og modtager supervision i klinikken.

I dette foredrag vil Camilla fortælle om, hvorfor og hvordan hun arbejder med det at uddanne læger i patientkommunikation.

  • Hvordan skaber man kurser som klæder deltagerne på til at indgå i nærværende og professionelle samtaler med patienter og pårørende?
  • Hvordan kan man på kurserne initiere de fortsatte og refleksive læreprocesser, som gerne skal foregå og leve i den kliniske hverdag, hvor lægen virker og udvikler sin professionelle identitet.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.