Dialogen i affektiv læring – når sanserne taler med

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Poula Helth

Poula Helth, Ph.d., cand.scient. adm., forfatter af flere bøger om lederskab og kommunikation og forsker i ledelse og læring i praksis.

Introduktion til foredraget

Formålet med affektiv læring er at åbne sanserne, så man lærer at mærke og dermed lægge mærke til hvad der sker i praksis, i modsætning til at tænke sig til, hvad der kunne ske og sker. Den affektive læring skærper vores evne til at iagttage og handle. Dermed bringer den os tættere på en mere realistisk og ofte også et nyt syn på virkeligheden. I modsætning hertil står vores evne til at tænke og reflektere, baseret på abstrakte forestillinger om hvad der kan ske.

Den affektive læring er en forstyrrelse af det, man allerede kan og ved. For mange er affektiv læring fremmed og kræver en træning, som forudsætter klare rammer for eksperimenter med sanserne, efterfulgt af refleksioner over de erfaringer der følger med. Men det er også en dialog, der følger med. En anderledes dialog, som stiller krav om at kunne lytte og åbne for nye tanker. Jeg har i min forskning set, hvordan dialog baseret den affektive læring kan skærpe de værdier, der ligger til grund for vores liv og handlinger. 

 

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.