Spørgsmålet er, hvad spørgsmålet gør

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Pia LauritzenPia Lauritzen

Pia Lauritzen er filosof, forsker og forfatter af en lang række artikler og bøger om bl.a. spørgsmål, magt, kultur og ledelse.
Pia er ophavskvinde til QVEST-metoden, der vender op og ned på den måde, virksomheder og organisationer forstår og arbejder med udvikling på. Pia er medstifter af QVEST.io.

Introduktionstekst til foredraget

Med talemåder som “jeg spørger jo bare” og “der sker jo ikke noget ved at spørge” tænker de færreste over, hvad spørgsmål egentlig gør og betyder for vores måde at være mennesker på.

End ikke de store filosoffer, som ellers har brugt 2500 år på at tænke over alt fra de mindste atomer til de største fænomener som frihed og sandhed har givet os så meget som et eneste værk om fænomenet spørgsmål.

Spørgsmål er den ene ting, vi ikke sætter spørgsmålstegn ved i vestlig filosofi, videnskab og civilisation. Før nu.

Pia har i 20 år studeret spørgsmål og deres indflydelse på menneskers måde at tænke, være og udvikle sig på - i organisationer såvel som i samfund. Og i dette foredrag vil hun ikke blot dele sine overraskende forskningsresultater, hun vil også introducere den metode, hun har udviklet til at forløse den erfaring og det engagement, der akkumulerer, når store grupper af mennesker stiller hinanden spørgsmål.

Ekstra

Den unikke QVEST-metode, som hidtil har krævet uddannelse at benytte, lanceres som digitalt gør-det-selv-værktøj i starten af maj. Som optakt til lanceringen køres en lukket DEMO-QVEST den 9.-11. april 2018 under overskriften "Organisatoriske sandheder".

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.