Af-professionalisering af coaching

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Flemming Petersen

Flemming Petersen, ingeniør, certificeret ICF PCC -og ORSCC-coach, exam. supervisor. Stifter af foreningen Samtaleboblen og Coachcenter Syd. Innovativ passion for coaching og nye konstellationer.

Introduktion til foredraget

Hvordan er det muligt, at organisere coaching i en forening og holde fast ved etik og professionalismen igennem 8 år og hvad med fremtiden, hvordan videreudvikler og skaber vi fremtidens version.4 coach?

Er den samfundsmæssige effekt blot en dråbe i havet ved coaching af studerende kontra samfundet nuværende normer og kassetænkning og kan coachingen normalisere hos mennesker.

Praksis eksempler på, hvordan coachingen foregår og hvilke udfordringer og modeller der arbejdes med i de forskellige multi-kontekster ex narrativer, eksternalisering, styrker, mindset oma.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.