Kan man coache en organisation?

Asbjørn Molly & Hanne V. Moltke mener ja

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Introduktion til foredraget

Individuel eller teamcoaching, det skelner man traditionelt mellem. Spørgsmålet, som vi gerne vil stille, er: Kan man coache en hel organisation?

Skal man lykkes med at coache en organisation, handler det ofte om at have samtaler om, hvordan en organisations deltagere organiserer sig rundt om opgaven eller hvordan man i organisationen får et koordineret og fælles syn på samarbejdet – hvor coaching af den enkelte ofte handler om, at den enkelte skal finde en forholdemåde i forhold til at være i en opgave eller finde en vej.

I coaching af organisationer skal vi anvende alt det, vi har i bagagen, fra individuelle samtaler – vi skal evne at lytte, stille refleksive og udforskende spørgsmål – og fremfor alt er det nødvendigt at coache om relationer og koordinering.

I dagens foredrag fortæller Asbjørn Molly og Hanne V. Moltke om, hvordan man kan arbejde med organisationscoaching i forhold til store, strategiske indsatser eller i forhold til arbejdsmiljøproblematikker. Foredraget bliver en blanding af oplæg, samtaler og fælles refleksion.

Asbjørn Molly er cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og senior practitioner coach (EMCC) forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler om coaching, organisationsudvikling og ledelse. Han har mere end 10 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent fra ansættelser i Attractor, Rambøll Management og nu New Stories. Han underviser på Master i Organisatorisk Coaching og Læring på Aalborg Universitet.

Hanne V. Moltke er uddannet cand.mag i engelsk og historie fra Københavns Universitet, akkrediteret coach og proceskonsulent på senior practitioner-niveau (EMCC) og medforfatter til en lang række bøger og artikler om social kapital. Hun er partner i New Stories og arbejder der med social kapital, konfliktopløsning, mediation, proceskonsulation, lederudvikling, facilitering  og supervision.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.