Sund livsstil med sundhedscoaching

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Vinnie Andersen, Peter Elsborg & Reinhard Stelter

Vinnie Andersen har en grunduddannelse som fysioterapeut, en 2-årig coachinguddannelse på masterniveau, er psykoterapeut MPF, og har en Master i Positiv Psykologi (MoPP) fra Århus Universitet. Hun har arbejdet med sundhedsfremme, stress og trivsel i mere end 25 år. Hun har stået for koordinationen af sundhedscoachingprojektet og fungeret som sundhedscoach i projektet. Hun har sin egen virksomhed – Center for Stressrobusthed, hvor hun bl.a. arbejder meget med stress, trivsel og robusthed.

Peter Elsborg har lige afsluttet sine phd-studier på NEXS, og er projektmedarbejder på Sundhedscoaching projektet.

Reinhard Stelter er professor i sports- og coachingpsykologi på Københavns Universitet og leder af projektet.

Tidligere forskning (Stelter 2012, 2014; Stelter et al. 2011) har vist, at gruppecoaching er særligt velegnet til at udvikle social tilfredshed, generel trivsel og oplevet succes, og samtidig øge deltagernes engagement, både individuelt og som gruppe.

I dette sundhedscoachingprojekt for kvinder i overgangsalderen antages det, at gruppesundhedscoaching kan medvirke til at påvirke deltagernes motivation til en sundere livsstil. Der har både været fokus på fysisk og mental sundhed. I foredraget sættes fokus på både det teoretiske- og praktiske fundament i forbindelse med sundhedscoachingen. Der fremlægges derudover nogle af de foreløbelige resultater af den empiriske undersøgelse, som bl.a. skal medvirke til at dokumentere effekten af sundhedscoachingen.

Forelæsningen finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.