Når der skal mere til end coaching… - udvikling af teamsamarbejde i professionelle læringsfælleskaber

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Søs Rask Andresen & Nanna Paarup

Søs Rask Andresen er lærer, coach, forfatter og proceskonsulent;

Nanna Paarup er master i positiv psykologi, cand.merc., coach, forfatter og proceskonsulent.

Sammen har de www.skolekonsulenter.dk og har de sidste 10 år været optaget af læring, teamudvikling, positiv psykologi og klasseledelse. De laver kompetence- og skoleudvikling for lærere, pædagoger og ledere.  Derudover udgiver de bogserien ”Værktøjer til klasseledelse” ved Dansk Psykologisk Forlag. Deres seneste bog er ”Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder”.

Med coaching kommer vi langt i teamsamarbejdet. Men hvad gør vi, når det ikke er nok? Hvordan gør vi deltagerne selvcoachende, så de kan drive processen uden coachens tilstedeværelse? Når målet er at gøre teamet selvkørende. Hvor går grænsen for, hvad coaching kan? Og hvad træder i stedet? Søs og Nanna kommer rundt om teamets dysfunktioner, betingelser for vækst, facilitering og teamcoaching. De sætter scenen for refleksion, undersøgelse og dialog, så der bygges bro til hverdag og kontekst. Foredragsholderne vil inddrage et praktisk perspektiv til emne på basis af deres 10 års erfaring med coaching og udvikling af team i uddannelsessektoren, særligt i grundskole og ungdomsuddannelser.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.