Coaching i komplekse forandringsprocesser 

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Rikke Alice Bille & Ann Cherie Fleron

Rikke Alice Bille arbejder som organisationskonsulent i Inklusionshjælp. Hun er uddannet lærer og cand. pæd.pæd. og Master i Organisatorisk Coaching og Læring.

Ann Cherie Fleron er leder af Kompetencecenteret Jægersborg Vuggestue og Børnehave i Gentofte Kommune. Hun er uddannet pædagog og systemisk familiecoach, har en diplomuddannelse i Ledelse, Master i Organisatorisk Coaching og Læring, samt en ledelse -og proceskonsultationsuddannelse.

Kompleksitetsinspirerede forståelsesformer markerer sig i disse år stærkt som nyt og tilsyneladende appellerende tankeværktøj til forståelse af organisatorisk liv og ledelse – ikke mindst i en dansk kontekst. Kompleksitetsperspektivets øjensynlige tiltrækningskraft er et studie værd.

Med inspiration fra kompleksitetsteorien og Patricia Shaws arbejde i organisationer har vi arbejdet med forandring og implementering i en kommunal kontekst. Foredraget vil give et bud på, hvordan man som leder og konsulent, med udgangspunkt i Ralphs Staceys teori om organisation og ledelse, kan arbejde med forandringsprocesser i en organisatorisk kontekst ved hjælp af coachingværktøjer.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.