Coaching, selvet og identitet

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter

Reinhard Stelter er professor i idræts- og coachingpsykologi på Københavns Universitet og gæsteprofessor på CBS, hvor han underviser på Master of Public Governance. I sin sidste bog ”Kunsten at dvæle i dialogen – Kvalificering af professionelle hverdagssamtaler gennem tredje generations coaching” beskæftiger han sig ligeledes med dette emne.

Introduktion til foredraget

Dannelse af identitet og udvikling af vores selv er en helt central udfordring i en tid, hvor sociale relationer og deres kompleksitet udvider sig ekstremt, især gennem de mange kontakter og berøringsflader vi har via digitale medier og den informationsmængde, der strømmer over os hver dag.

Der fremlægges fundamentale sammenhænge, der ligger i identitetsudvikling, nemlig at være sig selv og at udvikle sig og blive formet gennem andre. Flere teoretiske positioner og refleksioner fremlægges for at vise forskellige måder at forstå identitet og selvopfattelse på.

Følgende spørgsmål søges at besvare: Hvilken rolle spiller coaching og andre frugtbare dialoger som rum til selvrefleksion og identitetsudvikling og muligvis også som en form for anker eller modvægt til de aktuelle samfundsmæssige udfordringer?

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.