Coaching og relationen – hvad er der brug for i samtalen?

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Morten Bertelsen

Morten Bertelsen er cand.scient.idræt & cand.psych. og deltids-ph.d. studerende under Reinhard Stelters vejledning. Han er partner i konsulenthuset joint-action og optaget af, hvad der skaber forandringer i samtaler, og hvordan man kan rammesætte givende samtaler i livet og erhvervslivet.

Effekten af coaching sættes her på spidsen. Hvorfor denne samtale-form i en verden, hvor vi konstant udfordres af at skulle accelerere viden og handling? Hvad er det relationen kan i dette perspektiv, og hvorfor er der brug for professionelle relationer, der fremmer samtalens effekt? Eksempler fra praksis vil være omdrejningspunktet, men dog med tydelige referencer til teoretiske ståsteder i forhold til coaching.   

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.