Protreptik som samtalepraksis – helt konkret

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Mette Mejlhede & Kim Gørtz

Mette Mejlhede, cand.merc. HRM, direktør i Copenhagen Coaching Center, forfatter til bøger om ledelse, coaching og protreptik. Arbejder til dagligt med undervisning på CCC’s to årige EMCC-akkrediterede coachinguddannelse, laver skræddersyede lederuddannelser og forløb i både den offentlige og private sektor. Har ligeledes på daglig basis coaching og protreptiske samtaler med studerende og ledere,

Kim Gørtz, ph.d., filosof og chefkonsulent i Copenhagen Coaching Center, ekstern lektor på CBS, forfatter til adskillige bøger om filosofi i erhvervslivet, coaching og ledelse. Arbejder dagligt i praksis med undervisning af ledere, studerende på CCC’s EMCC-akkrediterede coachinguddannelse, coaching samt protreptiske/filosofiske samtaler både med studerende og ledere.

Protreptik er en form for filosofisk coaching, hvor dialogparterne får mulighed for at vende sig mod det mest væsentlige i deres liv. Deltagerne i dagens arrangement kan forvente en praktisk indføring i protreptikken, en samtalepraksis fra den aristoteliske skole i moderniseret udgave. Indlægget vil være et oplæg med inspiration fra oplægsholdernes bog ”Protreptik – få samtaler til at lykkes”, kombineret med demonstration af denne type samtale og små øvelser med efterfølgende refleksion og spørgsmål. Se www.copenhagencoaching.dk for mere information.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.