Kompasset til integritet og empowerment

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Katja Balslev Nielsen

Katja Balslev Nielsen er aktuel med bogen "Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment". Hun har været medudvikler af og underviser på Marselisborgs Socialfaglige Coachuddannelse og er specialiseret i stresshåndtering og alkoholproblemer. Desuden er Katja Balslev Nielsen underviser og supervisor i den empowerment-orienterede tilgang i flere af landets jobcentre.

Coaching benyttes ofte i en professionel hjælperfunktion, hvilket kan resultere i, at der er en ulige fordeling af magt. Men hvordan skaber man en ligeværdig dialog i en ulige relation? Og hvordan kan vi benytte os selv og vores væren som afgørende element for relationen og dialogen?

Gennem praksiseksempler og teoretiske perspektiver vil foredraget illustrere, hvordan den faglige kompetence sjældent kan stå alene, men må understøttes af den professionelles relationskompetence. Her kastes der lys på, hvordan relationskompetencen kan understøttes ved at vende empowerment tilgangen indad mod sig selv og derved blive fundament for vores væren og derved åbne op for nye muligheder for relationen og dialogen.

Målet er, at du efterfølgende har fået et indblik i, hvordan dit etiske ståsted og selvrefleksion er tæt forbundet med din følelse af empowerment, og hvordan det kan blive betydningsbærende for den ligeværdige og transformerende dialog.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.