Coaching af topledere – er det nu noget særligt?

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Per Møller Janniche

Per Møller Janniche er direktør i AS3 Executive for en forretningsenhed, der tilbyder coaching, sparring og lederudvikling til topledere. Tidligere direktør i Rambøll Management, Attractor. Han er uddannet og trænet inden for flere forskellige coachretninger, har udviklet en EMCC akkrediteret systemisk baseret uddannelse, undervist i og publiceret om coaching og har en stor praktisk erfaring med coaching på alle niveauer

Introduktion til foredraget

”Coaching er ikke for tøsedrenge”, siger en overskrift til en artikel på lederweb med fokus på, hvad en topleder kan få ud af coaching. Men hvad skal der til, for at de øverste ledere i privat og offentlig virksomhed får det fulde udbytte af coaching? Og er det noget helt andet end coaching af andre målgrupper i organisatoriske og forretningsmæssige sammenhænge?

På baggrund af praktiske erfaringer, teori og en national undersøgelse udført af AS3 vil Per Møller Janniche komme med sit bud på en executive coachpraksis, der er rettet til målgruppen og invitere til debat og erfaringsudveksling herom.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.