Coaching - versatilitet og eksistentiel forankring

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Kim Martin Nielsen & Niels Henrik Sørensen

Kim Martin Nielsen er cand.mag. i pædagogik, Master of Management Developmenter og partner i konsulenthuset LEAD – Enter next level.

Niels Henrik Sørensen er cand.psych., ekstern lektor på CBS og partner i konsulenthuset LEAD – Enter next level.

Introduktion til foredraget

Den moderne leder oplever sig konstant udfordret af modsatrettede vilkår og krav, hvorfor det er essentielt som coach at kunne hjælpe lederens udvikling af versatilitet.

Dette foredrag handler om, hvordan vi kan coache ledere til en mere versatil ledelsesadfærd. Versatilitet beskriver evnen til at anvende modsatrettede ledelseskompetencer frem for at se dem som modsætninger.

Kunsten er at justere sin adfærd og mindset ud fra feedback fra omverdenen, samtidig med at man selv står stærkt i en eksistentiel forankring uagtet de ubønhørlige udspændtheder og krydspres.

Hvordan kan man som coach hjælpe ledere til at have blik for både det langsigtede strategiske perspektiv og samtidig have fokus på implementering og orden i forretningen?

 

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.