Coaching som metode til at styrke social kapital

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Heidi Graff Mortensen

Heidi Graff Mortensen er forretningsudviklingschef for efter- og videreuddannelse ved Metropol, Mag. Art i Litteraturvidenskab – Exam. Art. i Organisationsantropologi, certificeret coach EMCC, har i samarbejde med Hanne V. Moltke skrevet bøgerne "Social kapital i organisationer" og "Social kapital i aktion".

Introduktion til foredraget

Social kapital er et begreb og en praksis, som bygger på ideen om, at vi både kan arbejde produktivt og opnå arbejdsglæde ved at basere vores samarbejde på tillid og retfærdighed. Det er gennem kommunikation, at social kapital skabes, udvikles og vedligeholdes.

Dette foredrag vil undersøge, hvordan coaching som samtaleform kan styrke social kapital på arbejdspladser. Både gennem ledelseskommunikation og ledelsesfilosofi og gennem kollegial feedback og sparring. Der er fokus på arbejdsfælleskab og kerneopgaver som væsentlige omdrejningspunkter for social kapital coaching.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.