Mentor: Mellem coach og klog onkel

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Cecilie Burkal Cohrt

Cecilie Burkal Cohrt er programleder for mentorprogrammet i Dansk Magisterforening, hvor hun også er karrierekonsulent. Hun er uddannet cand.scient.soc. fra RUC og befinder sig bedst lige der, hvor akademisk uddannelse bliver til læring og værdi.

Introduktion til foredraget

Hvordan får man succes med at matche mentees med karriereudfordringer med mentorer, der som udgangspunkt ikke har en uddannelse i samtaleteknik? Det er kernen i Dansk Magisterforenings mentorprogram. For at både mentor og mentee oplever, at forløbet er en succes, er det altafgørende, at der er fremdrift i forløbet, men hvordan sikres det, når mentorerne ikke gennemgår en egentlig uddannelse i coaching eller samtaleteknik? Samtidig tørster mentees ofte efter at tale med en ’forgænger’ – en der har prøvet at være i samme situation, som dem selv.

Oplægget tager udgangspunkt i praksiserfaringer og tager fat på tre værktøjer:

  1. Udvælgelse (og træning?) af mentorer
  2. Forventningsafstemning mellem mentee og mentor
  3. Matchprocessen


Forelæsningen finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.