What Coaching Might Learn from Narrative Therapy

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Arthur W. Frank

Arthur Frank is professor emeritus of sociology at the University of Calgary, where he has taught since 1975. He is a trained medical sociologist. He currently is professor at VID Specialized University, Bergen, Norway, and core faculty at the Center for Narrative Practice in Boston. He lives in Calgary.

Introduktion til foredraget

Narrative therapy, beginning with the work of Michael White and David Epston, has proposed a radical shift not only in therapeutic technique, but in imagining the ethics and ideals of therapeutic work. The lecture reviews this shift, relating it to my own work on storytelling, selves, and ethical lives.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.