Sensemaking og coaching

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Tine Murphy

Tine Murphy er ph.d. i Sensemaking fra CBS, EMCC certificeret systemisk coach. Underviser på CBS i organisationsanalyse, ledelse og sensemaking. Stifter af Sensemaking.dk. Har undervist i coaching på masterniveau på CBS. Udgiver bogen ”Sensemaking – introduktion til Karl Weick” i november 2015.

En af de vigtigste ting, der sker i et coachingforløb, er skabelse af mening. Meningsskabelse – eller sensemaking – har været omdrejningspunkt for den amerikanske organisationspsykolog Karl Weick igennem mange årtier. Sensemaking perspektivet ligger fint i tråd med det teoretiske fundament for den systemiske tilgang til coaching, men tilbyder også nye vinkler ved f.eks. særligt at understrege handlingers rolle for meningsskabelse.

Foredraget tilbyder en teoretisk introduktion til sensemaking perspektivet. Foredragsholder vil også give en række bud på, hvilke konkrete coaching strategier perspektivet kunne pege på. Da foredraget hovedsageligt tager et teoretisk afsæt, bliver deltagerne indbudt til at trække på deres egne praktiske erfaringer som coaches i en fælles diskussion af sensemaking og coaching.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.