Eksistentiel coaching i præstationskontekster

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Nicklas Pyrdol

Nicklas Pyrdol er cand. scient i Idræt med speciale i sportspsykologi. Han har været underviser og forskningsassistent på Syddansk Universitet og bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætspsykologisk Forum. Til daglig arbejder han fuldtid som sportspsykologisk konsulent i sit firma SportsMentality og er en del af Team Danmarks netværk af eksterne konsulenter.

Introduktion til foredraget

I både sport, erhverv og uddannelse hersker præstationskulturen. Vi bliver målt og vejet og skal være hurtigere og bedre end vores konkurrenter. Præstationspsykologien har i mange år pustet til ilden ved at lægge fokus på målsætninger, planlægning og visualisering. Individet skulle lære at præstere og have de mentale værktøjer til dette, så det kunne være konkurrencedygtigt.

Men med fokus på resultater og konkurrence medfølger en bagside af medaljen. Risiko for nederlag og skader samt fravalg af andre livsaspekter medfører nogle udfordringer som atleter, medarbejdere og elever ikke altid kan løse ved hjælp af mentaltræning og løsningsbaseret coaching. For der er nogle eksistentielle grundvilkår, som vi mennesker er underlagt, og i præstationskontekster træder disse frem på mange forskellige måder.

Dette foredrag vil derfor præsentere, hvordan man kan tage udgangspunkt i den eksistentielle tilgang med fokus på angst, værdier og accept i coaching af individer, som bevæger sig i præstationskontekster.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.