Selvet som fokus i coaching – set ud fra Søren Kierkegaard

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Susanne Ploug Sørensen

Susanne Ploug Sørensen er ph.d. med fokus på engagement i arbejde, cand.pæd.psych.aut., autoriseret organisationspsykolog, Master i Søren Kierkegaard og ejer af konsulentfirmaet Grounded Organisational Development, GOD med fokus på ledelse og samarbejde.

I dette foredrag om coaching reflekteres over coachens teoretiske forankringer til brug for udvikling af coachingmetoderne. Nogen foretrækker et socialkonstruktionistisk paradigme med systemisk teori og metode i coaching, andre en psykodynamisk teoretisk ramme for coaching - med et væld af coachingstrategier og –metoder.

I foredraget undersøges det, hvordan Kierkegaards teori om selvet som det særligt menneskelige kan blive grundlag for et konkret coachingforløb af en leder, der opsøger coaching, fordi hun har tabt sig selv i sit personlige lederskab. Kierkegaards forfatterskab er læst, forstået og fortolket i et psykologisk perspektiv. Perspektivet er: Kierkegaards teori om selvet er ikke blot en mulighed, men også en nødvendighed i det moderne samfund. Foredraget tager afsæt i masteruddannelsen i Søren Kierkegaard med projektet om selvet hos Kierkegaard.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.