Gruppecoaching af etniske drenge

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Mie Maar Andersen & Reinhard Stelter

Mie Maar Andersen er cand.scient i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab. Mie har været specialestuderende og projektmedarbejder i Nørrebro-projektet.

Reinhard Stelter er professor i idræts- og coachingpsykologi på NEXS, KU og er forfatter til bogen ”Tredje generations coaching”.

Skoler og boligområder med en høj andel af etniske minoriteter mærker jævnligt til udfordringerne med målgruppen, der har svært ved at indgå og præstere under de rammer og regler som lærerne, skolen og det omgivende samfund sætter op. Spørgsmålet, der stilles på både mikro- og makroniveau, er således, hvordan disse udfordringer kan imødekommes?

Projektet ”Unge, holdspil og medborgerskab”, som dette foredrag tager udgangspunkt i, bygger på en hypotese om, at anvendelse af gruppecoaching som et betydningsfuldt tredje kan stimulere til en positiv udvikling i indsatsen for at fremme de unge etniske drenges livsduelighed. En udvikling der kan være medvirkende til, at drengene i større grad formår at agere mere aktivt og ansvarligt i deres eget liv og i samfundet.

I foredraget vil det mere konkret blive belyst, hvad drengene oplever, når de bliver coachet, samt hvilken indflydelse gruppecoachingen har på deres udvikling af livsduelighed. Tilmed vil der med udgangspunkt i drengenes og coachenes best- and worst practice-erfaringer blive præsenteret en række praksisnære vejledende retningslinjer, der kan hjælpe coaches, der involverer sig i denne målgruppe.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.