Coaching i studievejledning

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Liselotte Paaske Nielsen

Liselotte Paaske Nielsen er Cand.pæd.pæd., sygeplejerske, systemisk anerkendende coach, samt lektor og studie- og karrierevejleder ved Studievejledningen, University College Sjælland (UCSJ).

Introduktion til foredraget

Fastholdelse af studerende har den sidste snes år været i fokus i studie- og karrierevejledning i UCSJ. Vi har udarbejdet frafaldsundersøgelser, som efterfølgende har givet anledning til ændrede handlemønstre. Studier viser, at de studerende pointerer studiemiljø som en væsentlig faktor for at fortsætte på studiet – følelsen af at høre til og at føle sig studiekompetent samt at have mulighed for at få vejledning, når behovet opstår. De studerende skal se mening med at være på studiet. 

Liselotte ønsker at skabe forskningsbaseret viden om virksomme fastholdelsesstrategier gennem intervention, dvs. studiefremmende tiltag på læreruddannelsen, da der netop her er et relativt højt frafald. Her spiller coaching en rolle. Liselotte fortæller om sit arbejde og sin planlagte forskning, og deltagernes input og refleksioner er mere end velkommen.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.