Coachen som med-menneske - Coach-coachee relationen i hyperkompleksitetens tidsalder

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter

Reinhard Stelter, professor i idræts- og coachingpsykologi, NEXS, KU og forfatter til bogen ”Tredje generations coaching”.

Vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor både den enkelte og organisationer har udfordringer med at håndtere den stigende sociale mangfoldighed og organisatoriske diffusitet, og hvor det er blevet umuligt at komme frem til entydelige og langstidsholdbare løsninger på givne udfordringer.

Disse mangeloplevelser er udgangspunktet i coachingrelationen eller i dialoger med inspiration fra coaching. Dagsordenen for coachingsamtalen er at give rum til nye refleksioner ved at indlede en proces, som leder til transformation, ny selvforståelse og handlekompetence. Denne proces kan inspireres af tredje generations coaching, hvor coach og coachee er samskabende partnere i dialogen med et særligt fokus på værdirefleksion og det meningsgivende.

Med udgangspunkt i forskning om ’common factors’ er det Stelters hovedintention for foredraget at belyse centrale perspektiver, som styrker relationen i retning af tredje generations coaching:
1. Det dialogiske perspektiv
2. Det narrative perspektiv
3. Det protreptiske perspektiv
4. Mentalisering
5. Det samskabende perspektiv
6. Feedback som samskabende og outcome-orienteret praksis

Forelæsningen finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.