Gruppecoaching af drenge på Rådmandsgade Skole

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter, Knud Eske Ryom, m.fl.

Initiativet er en central del af forskningsprojektet ”Unge, holdspil og medborgerskab – at kombinere holdspil med coaching og mentoring”, et aktionsforskningsprojekt under Center for Holdspil og Sundhed og Coaching Psychology Unit.

I projektet er pt. inddraget 18 frivillige coaches, som mødes med grupper af drenge fra 6-9 klasse ca. hver 14. dag i skoletiden. Formålet er at give drengene et refleksionsrum, hvor de kan udvikle sig som mennesker, bringe oplevelser og historier i spil, som er svære for dem, og tale om drømme og se på muligheder for deres liv, uddannelse, fritid, samvær osv.

Under ledelse af Reinhard Stelter og ph.d. stud. på projektet, Knud Ryom, vil flere coaches komme til orde for at berette om deres oplevelser med drengene og fremlægge de første resultater af de gennemførte undersøgelser.

Program

• Velkomst v/ Reinhard Stelter

• Overordnet præsentation af projekt v/ Knud Ryom

• Præsentation v/ Jamil F. Mehdi - introduktion til målgruppen vi arbejder med og coaching af denne

• Præsentation v/ Birgitte Hermann – skole og samfundsperspektiv

• Præsentation v/ Laila Plannthin – lærer og coach samarbejde

• Præsentation v/ Lise Allen og Lone Vestergaard – oplevelser fra coaching

• Opsamling omkring foreløbige erfaringer fra projektet v/ Mie Maar

• Mulighed for brainstorming blandt publikum om forslag til projektet og generelle kommentarer

• Tak for i dag

BEMÆRK: Nyt lokale!

Forelæsningen finder sted i: Auditorium 4, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit University of Copenhagen Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Foredragsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.