Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Gert Rosenkvist og Peter Hansen-Skovmoes

Gert Rosenkvist, chefkonsulent i Rosenkvist Consult.

Peter Hansen-Skovmoes, chefkonsulent i Synergi HRM.

Gert og Peter, der er medforfattere til bogen ”Coaching, læring og udvikling”, har gennem en årrække arbejdet med at coache og træne ledere og medarbejdere i coaching i mange forskellige organisationer. Gert og Peter har blandt andet faciliteret tværorganisatoriske ledernetværk med anvendelse af coachingformer inspireret af den systemiske og narrative tradition.

Gert og Peter vil fortælle om deres erfaringer og invitere deltagerne til at reflektere med over spørgsmål som:

  • Hvilke udfordringer og dilemmaer er vigtige at være opmærksomme på i forbindelse med coaching?
  • Hvornår og under hvilke omstændigheder kunne coaching være en mulighed i en organisatorisk kontekst?
  • Hvordan kan man midlertidigt omforme leder -medarbejderrelationen til en coach-fokuspersonrelation i 1:1 coaching? Og er det muligt og ønskeligt at ledere coacher egne medarbejdere?
  • På hvilke alternative måder kunne coaching iscene- og italesættes?
  • Hvordan kan man forstå og forholde sig til magt som en uomgængelig faktor i coaching? o Hvordan kan diskurser og positionering være med til at forme samtalen og relationen? o Hvilke typer af etiske overvejelser kan bidrage til, at parterne forholder sig til hinanden som moralske aktører?

Forelæsningen finder sted i: Auditorium 4, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit University of Copenhagen Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Foredragsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.