3D Coaching - Når coaching møder design

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Trine Paludan og Niels-Henrik Sørensen

Trine Paludan er antropolog, ph.d. indenfor organisation og ledelse (CBS), cert. coach med lang erfaring fra innovation og Co-Design, stifter af 3D COACHING.

Niels-Henrik Sørensen er cand.psych, cert.coach, speciale indenfor bl.a. narrativ terapi; organisations- og ledelseskonsulent hos Attractor, Rambøll Management.

Sammen har de skrevet artiklen 3D COACHING – Refleksioner over et systemisk-narrativt COACHING KIT, som har vunder EMCCs artikelkonkurrence 2013.

3D coachingTænk hvis coachingsamtaler lod sig inspirere af designeres måde at arbejde på? Tænk hvis mentale mønstre, tanker og følelsesmæssige tilstande hos fokuspersonen fik fysisk og visuel form og blev håndgribelige i rummet mellem coachen og fokuspersonen?

Foredraget introducerer et fysisk og visuelt COACHING KIT, som Trine Paludan med baggrund i designtænkning og Co-Creation har udviklet til systemiske og narrative coaching samtaler, og som Niels-Henrik Sørensen er løbende teoretisk medudvikler på.

3DForedraget giver konkrete cases og belyser, hvordan COACHING KIT’et bl.a. er oplagt i forholdt til mestring af krydspres og håndtering af kompleksitet og relationelle udfordringer, som for eksempel i coaching af ledere. Men også eksternaliserings-grebene fra den narrative tradition gøres tydeligere og stærkere vha. de fysiske værktøjer. Fokuspersonen tildeles et blik 'ovenfra' på sin egen indre situation, såvel den indre som den ydre.

NB: grundet den store interesse for dette foredrag har vi været nødt til at ændre lokale

Foredraget finder derfor sted på mandag d. 10. marts 2014 kl. 16:00 i Auditorium 2 på H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh Ø. Det nye lokale er i gåafstand fra det tidligere annoncerede. 

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Foredragsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.