Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Lone Hersted

Lone Hersted, tidl. skuespiller og cand.mag. i dramaturgi. Koordinator, underviser og coach på Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Lone Hersted er sammen med Kenneth Gergen forfatter af Relationel Ledelse – dialogisk baseret samarbejde, udnævnt som ”årets bog for ledere” af Psykolog Nyt.

Hvordan kan vi forstå organisationer og ledelse i en relationel optik? Hvad kendetegner en relationel tilgang til ledelse og organisationsudvikling? Og er dialog, hvis vi tager begrebet seriøst, overhovedet mulig i en organisatorisk kontekst, hvor relationen mellem leder og medarbejder er kendetegnet ved at være asymmetrisk? Kan dialog og magt spille sammen, eller er de hinandens modsætninger? Hvilke særlige kommunikative og refleksive fordringer stiller dette til ledere og medarbejdere? Og hvor går grænsen mellem maksimering af den andens arbejdskraft og respekt for den andens unikke andethed i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

I sit foredrag vil Lone behandle coaching og professionelle samtaler i organisatorisk kontekst ud fra en relationel optik bl.a. med inddragelse af teoretikere som Mihail Bakhtin, John Shotter, Gianfranco Cecchin, Kenneth Gergen og til dels Michel Foucault. Hun vil i den forbindelse  introducere til en relationel organisationsforståelse og præsentere konkrete eksempler på særlige kommunikative udfordringer, der kan opstå, når ledere og medarbejdere forsøger at gå i dialog med hinanden.

BEMÆRK: Foredraget starter først 16.30.

BEMÆRK: Forelæsningen er FLYTTET og finder sted i
Auditorium 3 på H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Foredragsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.