Coaching og mentoring – det samme eller noget forskelligt?

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Kirsten M. Poulsen

Kirsten M. Poulsen, management konsulent, forfatter, ekstern lektor på CBS og ejer og leder af konsulentvirksomheden KMP+. Kirsten M. Poulsen har udgivet en række bøger om mentoring på dansk og engelsk. Hun var den første formand af EMCC (European Mentoring & Coaching Council) i Danmark fra 2007-2009.

Coaching og mentoring anvendes i mange forskellige sammenhænge og med mange forskellige definitioner, som ikke alle er lige klare og entydige. Hvilke forskelle og ligheder er der i dag på coaching og mentoring? Hvilket udbytte giver coaching, og hvilket udbytte giver mentoring? Skal coachen kun stille spørgsmål, og skal mentor kun overføre viden og give gode råd? Hvad betyder det egentligt at være en god mentor? Er alle ledere automatisk gode mentorer? Disse spørgsmål og mange flere vil blive bragt op i præsentationen og i en diskussion med deltagerne. Kirsten vil desuden præsentere eksempler på, hvordan vi kan arbejde med både coaching og mentoring på samme tid – samt forudsætninger for at mentoring/coaching-programmer kan skabe resultater for både mentees/coachees, mentorer/coaches og for organisationen. En af disse forudsætninger er opmærksomheden på strukturelle og mentale barrierer i organisationen for udvikling gennem en-til-en samtaler.

NB: grundet den store interesse for dette foredrag har vi været nødt til at ændre lokale

Foredraget finder derfor sted på onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16:00 i Auditorium 2 på H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh Ø. Det nye lokale er i gåafstand fra det tidligere annoncerede.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.