Den reflekterende praktikers udfordring– at balancere mellem forskning, viden og praksis 

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter

Reinhard Stelter, professor i coachingpsykologi, ph.d. i psykologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Evidens som det grundlæggende kriterium til kvalitetssikring blev alt for ukritisk overført fra medicin til psyko-sociale praksisfelter som coaching, vejledning, undervisning, psykoterapi, socialt arbejde eller sygepleje. I starten af foredrag defineres evidens ud fra sin historiske kontekst og udvides med begreb ”praksis-baseret evidens”.

Stelters videre ambition er at skitsere vejen til frugtbart samspil mellem teori, forskning og praksis og pege på muligheder, hvordan man kan styrke sig selv som reflekterende praktikere eller endda praktikerforsker. Foredraget retter sig til coaches og andre dialogpraktiker, der ønsker at udvikle sig via egen praksis.

Forelæsningerne finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.