Hvem er jeg – selvet som centralt emne i coaching og protreptik

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi, CBS, og bl.a. forfatter af bogen "Hvem er jeg?".

Hvorfor er folk blevet så bange for at acceptere selvets realitet? Det er dog en virkelighed, som vi hvert øjeblik forholder os til, og som er grundlaget for vores relation til andre, både som subjekter og objekter, og grundlaget for etik og politik. Men selvet er andet og mere end en substans, det er også en proces og en standende begivenhed. Hvordan forsoner man disse modsatte perspektiver, og hvordan kan man egentlig tale om selvet, og hvilke billeder har vi af dette selv?

Forelæsningerne finder sted i
Auditorium 3, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.