Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Mette Trangbæk Hammer

Mette Trangbæk Hammer, cand. mag. i dansk og idræt, vicerektor på Sankt Annæ Gymnasium, forfatter til lærebøger og senest medforfatter til bogen ”Narrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger”.

Narrativ ledelse handler om at lytte og spørge ind til de fortællinger, der findes overalt i relationer mellem mennesker.  Som leder kan man komme langt med en anerkendende og åbnende praksis til gavn for både arbejdspladsen og den enkelte. Når man som leder træder ind i en position som coach gælder nogle helt særlige uskrevne etiske regler.

Forelæsningen vil fokusere på, hvordan man som leder af primært ressourcestærke medarbejdere kan anvende det narrative perspektiv i bestræbelsen på at gribe nye ideer som potentielle innovationer, at møde og forstå konflikterne, mens de endnu er til at løse og at skabe mening for den enkelte og arbejdspladsen. Sprogteori har her stor relevans, fordi argumentation, diskurser, kommunikation, metaforbrug og sproghandlinger er en del af hverdagen for os alle. Det er i stor udstrækning gennem sproget, vi leder. Forelæsningen vil fokusere på, hvordan de korte samtaler i hverdagen samt de mere formelle som medarbejderudviklingssamtalen kan gentænkes og fornyes gennem et narrativt perspektiv.

Forelæsningerne finder sted i
Auditorium 1, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.