Kan du coache en kriminel?

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Gitte Svanholm og Marianne Vesterbrik

Gitte Svanholm, pædagog, coach og projektmager & Marianne Vesterbirk, cand. scient. adm., proceskonsulent begge er ICC certificeret coach og forfattere til bogen ”Færdig med fængsel - At coache indsatte”.

Over en tredjedel af dem, der bliver løsladt fra et dansk fængsel, havner bag tremmer igen. Sådan har det været i mange år.
Men med simple coachingværktøjer kan det blive anderledes.

Det har vi erfaret med pilotprojektet ’Færdig med fængsel’, hvor vi har coachet indsatte i deres løsladelsesperiode.
Målet var et liv uden kriminalitet. Det er lykkes for ni ud af de ti, vi har coachet.

Gitte Svanholm og Marianne Vesterbirk vil fortælle, hvordan coaching kan bruges som forebyggelse af gengangere i fængslerne – og hvilke særlige udfordringer de stødte på med målgruppen. Overførelsesværdien til andre målgrupper må gerne komme i fokus i den efterfølgende plenumsdiskussion.    

Forelæsningerne finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.