Mellem kastethed og frihed

Inspiration fra den eksistentielle psykologi i coaching: At kunne træde ind i Den Anden livsverden og give følgeskabet stor betydning

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Vibe Strøier

Vibe Strøier, cand.psych. Specialist og Supervisor i Psykoterapi og Arbejds- og Organisationspsykologi

Den eksistentielle psykologis kerne er med udgangspunkt i filosofiske begreber at udforske, beskrive, afklare og forstå tilværelsens udfordringer. Den eksistentielle psykologi rummer nogle interessante perspektiver for coaches.

Med den eksistentielle tilgang betragtes livet således på en gang meget alment og filosofisk og samtidig helt konkret.

I foredraget bliver der både sat fokus på en række eksistentiel-psykologiske begreber:

  • Mellem kastethed og frihed
  • Mellem håb og vemod
  • Mellem adskilthed og forbundethed

Derudover vil der være en præsentation af den særlige position som den eksistentielle coach tilbyder og de skift coachen laver i sin tilgang undervejs i coachingprocessen

Grundet den store interesse er denne forelæsning flyttet til
Auditorium 1, Institut for Idræt og Ernæring, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.