Sundhedscoaching - på vej mod effektiv sundhedsfremme

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Rikke Ager

Rikke Ager, stifter af SundhedsCoaching, tidligere sygeplejerske, i dag certificeret sundhedscoach og forfatter til bogen "Den helbredende patientsamtale - fra livsstilssygdom til livskvalitet".

Dette foredrag henvender sig til fagprofessionelle, som ønsker inspiration til at opnå endnu bedre målbare og effektive sundhedsfremmende resultater.
 
Rikke Ager belyser nødvendigheden af at ændre den løsningsfokuserede eksperttilgang og supplere rådgivning og vejledning med sundhedscoaching, som er en veldokumenteret metode, der skaber ejerskab og engagement hos den syge. Metoden opnår mere end 50 % raskmeldinger på 3 uger og tilgodeser behovet for effektive samtaler og et dynamisk samarbejde med fokus på ny balance mellem den professionelles rolle og det enkelte menneskes behov for hjælp. I dette samarbejde er patientens egne uudnyttede ressourcer i centrum.

Forelæsningerne finder sted i
Auditorium 2, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.