Transformativ læring og coaching

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Knud Illeris

Knud Illeris har været professor i uddannelsesforskning ved RUC og i livslang læring ved DPU. Han er nu medejer af fimaet Simonsen & Illeris, pædgogisk rådgvning. Knud Illeris er kendt for sine mange bøger om bl.a. læring, projektarbejde og voksenuddannelse.

Transformativ læring er den avancerede læringsform, vi kan betjene os af, når vi ændrer og videreudvikler elementer af vores identitet. I den aktuelle globaliserede verden, hvor der hele tiden sker dybtgående forandringer i vores livsvilkår -'den flydende modernitet' som det hedder hos den polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauman - er der et stigende behov for og pres på den transformative læring: vi skal nødvendigvis følge med tiden og alle dens udviklinger. Men samtidig skal vi også holde fast i os selv, vores mål og vores værdier. Alt dette kræver en identitet, der kan fastholde en balance mellem stabilitet og fleksibilitet - og coaching kan forstås og praktiseres som en teknik, der kan bidrage til, at vi overkommer denne udfordrende balancegang, og det er bestemt en fordel, hvis både coach og coachee har kendskab til og indsigt i disse forhold.

Forelæsningerne finder sted i
Auditorium 1, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.