Coaching og buddhistisk tænkning / filosofi

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Jens Christian Aagenæs

Jens Christian Aagenæs, Direktør Adler Learning Scandinavia, Virksomheds rådgiver og ICF certificeret coach, PCC.

Jens Christian har været optaget af Buddhisme de sidste 35 år, og blandt andet fungeret som coach for bestyrelsen ved det Buddhistiske center Phendeling i København.

Dalai Lama siger i sin bog ” Lederens Vej”: ”Den bedste måde, hvorpå en regent kan lede sit land, er ved først og fremmest at lede sig selv”. Ifølge buddhismen leder et menneske sig selv gennem at have "Den rette Anskuelse" og "Den rette Adfærd".

Jens Christian vil vise hvor vi i den moderne tilgang til coaching og kommunikation, forenes med den mange tusinde år gamle tænkning og filosofi fra buddhismen, og hvordan vi gennem bevidst dialog og Mindful Ledelse skaber bedre forudsætninger for en mere harmonisk sameksistens, både indenfor organisationer og i samfundet ellers.

NB: grundet den store interesse for dette foredrag har vi været nødt til at ændre lokale

Foredraget finder derfor sted på mandag d. 29. april 2013 kl. 16:00 i Auditorium 2 på H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh Ø.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.