Bogkonference: Tredje generations coaching

Dansk Psykologisk Forlag & Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt, KU inviterer til konference i anledning af udgivelse af Reinhard Stelters nye bog: 'Tredje generations coaching'.

Tredje generations coaching skal ses som en syntese af eksistentiel-fænomenologisk og narrativ-socialkonstruktionistisk teori og praksis, med den ambition at sætte særlig fokus på værdirefleksion, meningsskabelse og det narrativ-samskabende, hvor coach og coachee til tider befinder sig i en symmetrisk relation til hinanden.

Tredje generations coaching kan forstås som slags programerklæring – dog ikke i normativ forstand, men som en invitation til stimulering af læserens faglige udviklingsproces, som bogens forfatter selv befinder sig i og som aldrig ender.

Den teoretiske og fagprofessionelle udvikling er en konstant og fortløbende proces.

Bogens forfatter havde inviteret et antal fagkolleger som på deres måde og fra deres perspektiv forholdte sig til bogens indhold.

Følgende kolleger holdt oplæg

  • Pia Søltoft, leder af Søren Kierkegaard Forskningscenter.
  • Helle Winther, lektor i bevægelsespsykologi.
  • Carsten Agerlin, formand for den danske sektion af European Mentoring & Coaching   Council.
  • Ole Michael Spaten, lektor, leder af Coaching Psychology Unit , Psykologi, Aalborg Universitet.
  • Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.
  • Efterfølgende var der reception, som Dansk Psykologisk Forlag var vært for.

Køb bogen Tredje generations coaching

Dato

20 juni, 2012, kl 14 - 18.

Fra kl. 18: Reception, som Dansk Psykologisk Forlag er vært for.

Sted

Lundbeckfond auditoriet, Biocenter
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N

Kontakt

Reinhard Stelter, rstelter@nexs.ku.dk