Coachingsamtalens egenart

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Søren Willert

Søren Willert, lektor på Institut for Læring og Filosofi, Ålborg Universitet

Søren Willert er selv trænet, og har uddannet studerende og andre fagpersoner til mange forskellige slags professionelle hjælpersamtaler: Psykoterapi, rådgivning, vejledning, supervision, undervisning – og nu gennem de seneste år coaching.

I sit oplæg vil han dels præsentere sin personligt-erfaringsbaserede systematik for idealtypiske forskelle mellem diverse hjælpersamtaleformer, dels give sit bud på etiske krav og teknisk kunnen, som enhver udøver af professionel samtalekunst skal kunne honorere.

Overordnet ønsker han gennem sit oplæg at bidrage til en indkredsning af coachingsamtalens egenart.

Søren Willert har i en menneskealder (1968-2005) været ansat på Psykologisk Institut, Århus Universitet. I sin forskning har han sat fokus på psykologpraksis i dens mange varianter.
Som underviser har han været optaget af at bidrage til studerendes og praktikeres professionelle dannelse. I dag er han ansat på Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi, hvor han bl.a. har været idemager og implementeringsansvarlig i forhold til Masteruddannelse i Organisatorisk Coaching.

Forelæsningerne finder sted i

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.