Delivering sport psychology inside English Premier league football clubs: Meeting the person not the footballer!

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Dr Mark Nesti

Dr Mark Nesti, lektor i idrætspsykologi ved Liverpool John Moores University og en af Englands førende og succesrige idrætspsykologer

På et humanistisk-eksistentialistisk grundlag fører Mark Nesti psykologiske samtaler med bl.a. Premier League fodboldspillere.

Mark Nesti undersøger i sin præsentation, hvordan han som idrætspsykolog kan støtte fodboldspillere i et stærkt konkurrencepræget og omskifteligt miljø, som kendetegner den kommercielle elitesport.

I foredraget inddrager Mark Nesti materiale fra sine 16 års erfaring med English Premier League fodboldspillere. Han vil fremhæve effektiviteten af sin intervention, som bygger på humanistisk-psykologiske, eksistentialistiske og personcentrede tilgange.

Som psykolog er Mark Nesti desuden opfordret til at forholde sig aktiv til den respektive klubs kultur, for dermed at sikre en optimal overensstemmelse mellem hans arbejde og den kontekst han arbejder i. For at understrege denne dimension skal man også arbejde som organisationspsykolog – en ofte overset perspektiv i den idrætspsykologiske teori og praksis.

Foredraget er på Engelsk!

Forelæsningerne finder sted i

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.