Positiv psykologi coaching - et phd-projekt om ekspertcoaches inddragelse af positiv psykologi forskning

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Ebbe Lavendt

Ebbe Lavendt, cand.psych.aut, ph.d.-studerende ved Coaching Psychology Unit.

Introduktion til foredraget 

Positiv psykologi handler om forskning i trivsel og optimal præstation, sundhed, udvikling og forebyggelse. Positiv psykologi og dens forskning anvendes som teoretisk og forskningsbaseret fundament for coaching. 

I det igangværende ph.d.-projekt undersøger Ebbe, hvordan veluddannede og erfarne coaches rundt om i verden integrerer forskningen i deres arbejde. 42 coaches er blevet interviewet, og interviewene er blevet videooptaget med henblik på at gøre forskningen gratis tilgængelig på internettet. 

Resultaterne fra undersøgelsen består bl.a. i anvisninger på, hvordan forskningsresultater, teorier, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi helt praktisk kan anvendes i forbindelse med coaching.

Forelæsningen finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.