Coaching af grupper - betragtet som praksisfællesskaber

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Arno Kaae

Arno Kaae, pædagogisk konsulent og gruppecoach, UniPæd, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Med udgangspunkt et udviklings- og forskningsprojekt  på RUC, hvor Arno Kaae uddanner pædagogik og psykologi studerende til at coache projektgrupperne på universitetsuddannelsernes to første studieår, vil Arno dele sine erfaringer og forskning omkring at coache grupper som et praksisfællesskab. 

Foredraget vil både alment og konkret belyse spørgsmålet: Hvordan kan man i coachrollen bidrage til at udvikle en gruppe som et bæredygtigt praksisfællesskab, der hviler på et fællesengagement rettet mod et fælles mål?

Nøglebegreber

Social kapital, positioner og roller, tykke og tynde relationer, op- og nedadgående narrativer, identitetsarbejde og deltagerbaner, konflikter set i et udviklingsperspektiv, gruppens unikke udviklings- og læringspotentiale, rammesætning af dynamiske samtalerum, metakommunikation som energikatalysator, metodiske strategier, coachen som medmennesker og facilitator.

Arno Kaae er ansat som pædagogisk konsulent og gruppecoach på Roskilde Universitet under UniPæd på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, hvor han har været tilknyttet i 20 år.  

Forelæsningerne finder sted i

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.