Institut for Idræt og Ernæring – Københavns Universitet


Institut for Idræt og Ernæring beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og formidling inden for ernæring, humanfysiologi og idræt på højeste internationale niveau, og dækker såvel sundhedsvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.

NYHEDER

  • AMPK – enzymet der gør fysisk aktivitet sundt

    30.12.2016

    Fysisk aktivitet er godt for diabetespatienter og andre, der har insulinresistens i kroppen. Det er det blandt andet fordi, fysisk aktivitet øger insulins virkning – og dermed mindsker fysisk aktivitet risikoen for at udvikle diabetes samt mindsker effekten af diabetes, når sygdommen er indtruffet. Men indtil nu har man ikke kendt til de bagvedliggende mekanismer for denne sammenhæng. »

  • SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet styrker indsatsen for det gode ældreliv

    21.12.2016

    Med oprettelsen af Livskraft – Center for Gode Ældreliv og ansættelsen af professor Inge Tetens som centerleder sætter SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet nu alle sejl til for at udvikle velfærden til gavn for fremtidens ældre i Danmark. »

Se alle