Specialeforsvar v/ Mads Horn Øhlenschläger

Titel

Effekten af 10 ugers HIIT vs. MOD på den glykæmiske kontrol og muskulære adaptationer hos personer med T2D

Studerende

Mads Horn Øhlenschläger

Tid

28. august 2019, kl. 10.00

Sted

Aud. 2, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13,  2100 Kbh. Ø

Vejleder

Thomas Gunnarsson

Censor

Malte Nejst Larsen