Specialeforsvar v/ Lina Thestrup Nielsen – Københavns Universitet

NEXS > SPECIALEFORSVAR > 2018 > Specialeforsvar v/ Lin...

Specialeforsvar v/ Lina Thestrup Nielsen

Titel

Gymnasieelevers kropsbevidsthed og deltagelse i boldspilsaktiviteter

Studerende

Lina Thestrup Nielsen

Tid

20. marts 2018, kl 13.00

Sted

AB2, AB-bygningen, Nørre Allé 55, 2200 København N

Vejleder

Charlotte Svendler Nielsen

Censor

Helle Rønholt