SPECIALEFORSVAR

 • 27. januar 2020, kl. 09:00

  Specialeforsvar v/ Kasper Ekberg Villumsen

  Kandidatspeciale med titlen: Insulins virkning i skeletmuskulaturen hos raske normalvægtige og overvægtige insulinresistente mennesker, efter et-bens sparkearbejde

  » Læs mere

 • 30. januar 2020, kl. 11:00

  Specialeforsvar v/ Daniel Nykvist Larsen

  Kandidatspeciale med titlen: Frisætning og optagelse af Ca2+ fra det sarcoplasmatiske reticulum og lokalisering af muskelglykogen i skeletmuskulaturen akut og ved restitution efter et muskelglykogenudtømmende arbejde

  » Læs mere