Rådgivning og myndighedssamarbejde

Institut for Idræt og Ernæring ønsker at sikre, at aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden inden for vores kernefaglige områder er tilgængelig for samfundet og herunder også for beslutningstagerne i Folketinget, regeringen og myndighederne generelt.

Det kan blandt andet ske gennem den kontraktbundne forskningsbaserede myndighedsbetjening. Vi kan fx være med til at rådgive om, udrede, eller risikovurdere relevante udfordringer. Derudover deltager flere af vores forskere i udvalg og råd i forbindelse med politiske beslutningsprocesser.

For at høre mere om mulighederne for rådgivning og myndighedsbetjening kontakt venligst Eva Gleje.