Fælles forskningsprojekter

Et fælles forskningsprojekt er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet. Det betyder, at din virksomhed får adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Universitetets apparatur og faciliteter

Det kan resultere i mere effektive og bedre processer og dermed en mere konkurrencedygtig virksomhed. Begge parters medarbejdere udvikles også typisk i det fælles samarbejde og bliver opdateret på den seneste viden. I mange store forskningsprojekter er der desuden flere virksomheder involveret. Det samarbejde resulterer ofte i, at virksomhederne deler viden og løsninger.

Du kan finde inspiration ved at læse om instituttets forskningsområder. Har du spørgsmål vedrørende ejerskab og udnyttelse af forskningen; dvs. immaterielle rettigheder (IP) kan Tech Trans kontoret på Københavns Universitet rådgive.