Ansæt en forsker

Hvis du ønsker at ansætte en forsker, er der mange muligheder. Du kan fx ansætte en yngre forsker som erhvervs-ph.d. eller erhvervspostdoc. Disse ordninger giver din virksomhed tilskud til at ansætte en forsker til et afgrænset projekt, der kan føre til ny viden, og/eller patenter.

En erhvervs-ph.d. er et tre-årigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en virksomhed, eller en offentlig organisation, men stadig er indskrevet på Institut for Idræt og Ernæring.

Læs mere om erhvervs-ph.d.-ordningen på Københavns Universitets portal for samarbejde med erhvervsliv og myndigheder eller hos Danmarks Innovationsfond, som bevilliger tilskuddet til både erhvervs-ph.d.- og erhvervspostdoc. Begge ordninger kræver, at virksomheden har en ide til et konkret forskningsprojekt, og at projektet er af en sådan kvalitet, at det kan godkendes af Danmarks Innovationsfond.

Universitetet hjælper gerne med at udvikle projektet, udarbejde et opslag efter en studerende eller andet. Få hjælp ved at sende en mail til Københavns Universitets kontaktperson vedrørende erhvervs-ph.d.