Efter-videreuddannelse

Institut for Idræt og Ernæring udgiver en række efteruddannelseskurser til forskellige målgrupper og med forskelligt format.

Der er primært tre typer af kurser:

  1. Enkeltfagskurser
  2. Online kurser
  3. Specialiserede efteruddannelseskurser

Enkeltfagskurserne er de kurser, som ligger indlejret i vores uddannelser indenfor idræt og ernæring. Mange af disse kan tages af alle, der opfylder nogle grundlæggende krav. Der er et væld af kurser på forskellige niveaur. Du kan læse meget mere om vores enkeltfagsudbud her.

Online kurser er kurser, som udelukkende afvikles via en digital læringsplatform, men hvor underviserne deltager i diskussioner på kurset. Kurset består typisk af en række screencasts (slides med tale henover) eller videoforelæsninger oftest med tilhørende læsemateriale. Til hvert emne på kurset er der en række quizzer og mulighed for diskussion. Kurset afsluttes af en online multiple choice eksamen.

Specialiserede efteruddannelseskurser er kurser udviklet med et afgrænset tema og typisk målrettet en bestemt faggruppe. Kurser afvikles som et eller todages kurser på instituttet

De aktive online og specialiserede kurser kan ses herunder.